Produkt

Towarzyszymy

Towarzyszymy ci i pomagamy w podejmowaniu optymalnych decyzji podczas każdej fazy operacji powietrznej

Dostarczamy

Dostarczamy dobrze zaprojektowane i wysokowartościowe informację o przestrzeni powietrznej i użytkowanym statku powietrznym

Zwiększamy

Zwiększamy bezpieczeństwo i komfort dbając o prawidłową obsługę twojego statku powietrznego

Ratujemy

Ratujemy cię w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznych

SKYBRO Digital Sky

SkyBro Digital Sky

SkyBro jest niecertyfikowanym rozwiązaniem typu e-Conspicuity. Zbieramy i udostępniamy informację pochodzące od dobrowolnej i niezrzeszonej społeczności pilotów, pasjonatów lotnictwa oraz z systemów teleinformatycznych stacji naziemnych. Dobrowolność przekazywania informacji nie gwarantuje dokładności i kompletności, dlatego też w prezentowanej strukturze przestrzeni powietrznej mogą być nieuwidocznieni użytkownicy, a jej wykorzystanie inne niż prezentowane. Ze względu na lokalne uwarunkowania transmisji danych nie ma również gwarancji ciągłości przekazywanych informacji. SkyBro nie jest odpowiedzialne za zdarzenia powstałe w trakcie wykonywania operacji powietrznej. To użytkownik przestrzeni powietrznej jest odpowiedzialny za zachowanie separacji od jej innych użytkowników oraz dostosowanie się do sytuacji przedstawionych w AUP/UUP.
Niniejsze rozwiązanie nie może służyć do celów operacyjnych i do lotów w warunkach IMC.

Pokazujemy:

Ruch wszystkich użytkowników w przestrzeni powietrznej – samolotów, śmigłowców, szybowców, paralotni, lotni, motolotni, balonów i dronów

Ostrzeżenia o możliwości kolizji z wskazaniem odległości, wysokości i kursu kolizyjnego

Powstanie niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych – rotory, burze, mgły, opady atmosferyczne, oblodzenie

Obecność niezidentyfikowanych użytkowników w przestrzeni powietrznej

Zarezerwowane strefy wykonywania operacji powietrznych – loty paralotniowe za wyciągiem, skoki spadochronowe, zawody

Ruch statków powietrznych w okolicy lotniska oraz aktualny wykorzystywany pas startowy

Aktualnie wykorzystywane miejsca i kierunki startu zależne od aktualnego kierunku wiatru

Aktywność i trasy wykonane przez twoich przyjaciół

Informacje o wykonanych operacjach powietrznych

Możliwość wezwania pomocy – SAR

Możliwość wezwania twojego przyjaciela na miejsce twojego lądowania

Możliwość prezentacji aktualnych informacji o parametrach lotu podczas jego wykonywania – dla twojego instruktora

SKY BRO AIRCRAFT MANAGER

SkyBro Aircraft Manager

SkyBro Aircraft Manager to elektroniczny mechanik pokładowy dla samolotów towarzyszący w realizacji procedur normalnych i awaryjnych oraz wspomagający diagnostykę i predykcję awarii.

Dzięki połączeniu z elektroniczną awioniką samolotu (Dynon i Garmin) wykrywamy stan wykonywania operacji powietrznej i pomagamy w prawidłowym jej przebiegu nadzorując wykonanie procedur normalnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej pomagamy w szybkiej realizacji procedur awaryjnych i niedoprowadzeniu do przeciągnięcia. W zależności od sytuacji mówimy co pilot powinien zrobić, w celu wyjścia z sytuacji awaryjnej lub bezpiecznego lądowania.

Dzięki automatycznemu pobieraniu danych o parametrach pracy silnika (Rotax) oraz o parametrach lotu tworzymy logbook samolotu. Dzięki temu możemy prowadzić jego diagnostykę w czasie rzeczywistym zwracając uwagę pilotowi na możliwość powstania awarii. Jednocześnie tworzymy historię jego użytkowania i przedstawiamy wszystkie przekroczenia parametrów normlanych np.: przekroczenie obrotów silnika, temperatur, ciśnienia czy przeciążeń przy lądowaniu.

Przedstawianie aktualnego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez różnych użytkowników

Ochrona przed kolizją w powietrzu i na lotnisku

Przedstawienie aktualnej informacji o ruchu na lotniskach i miejscach startu

Uwidocznienie niebezpiecznych warunków atmosferycznych rotory, burze, mgły, opady atmosferyczne, oblodzenie

Przedstawienie aktualnych warunków do długich lotów termicznych – długiego szybowania

Budowanie społeczności z znajomymi, dzielenie się informacją i wspólne loty

Pomoc podczas wystąpienia sytuacji awaryjnych

Możliwość przeprowadzenia diagnostyki statku powietrznego

Prowadzenie szczegółowego Logbooka samolotu i potwierdzenia jego wysokiej wartości