SkyBro – Lataj w nowy sposób

Działamy w przestrzeni, która jest wciąż jak dziki zachód. Gdzie choć istnieją reguły, wiele z nich nie jest przestrzeganych. GA to też największą część lotnictwa, w którym istnieje najmniejsze wsparcie dla użytkowników. Dlatego też to właśnie tutaj dochodzi do ponad 80% wypadków, a ich główną przyczyną są błędy człowieka.

Dlatego stworzyliśmy platformę dla wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej. Rozwiązanie modelujące zajętość przestrzeni powietrznej, antykolizyjne SkyBro jako lotniczy Yanosik, ale ratujący życie oraz pokładowy elektroniczny mechanik i jednocześnie czarna skrzynka dla małych samolotów – Aircraft Manager. Rozwiązanie towarzyszące w realizacji procedur normalnych i awaryjnych oraz wspomagające diagnostykę i predykcję awarii.

Nasze rozwiązanie jest odpowiedzią na kluczowe potrzeby wzrostu bezpieczeństwa, komfortu i rozwoju dynamicznie zwiększającego się rynku lotnictwa niekomercyjnego i pojawiających się nowych użytkowników oraz zmiany prawne takie jak tworzenie wspólnej przestrzeni powietrznej U-space integrującej ruch załogowy z bezzałogowym, dronami. 

O NAS

Czym się zajmujemy?

Towarzyszymy

Towarzyszymy ci i pomagamy w podejmowaniu optymalnych decyzji podczas każdej fazy operacji powietrznej

Dostarczamy

Dostarczamy dobrze zaprojektowane i wysokowartościowe informację o przestrzeni powietrznej i użytkowanym statku powietrznym

Zwiększamy

Zwiększamy bezpieczeństwo i komfort dbając o prawidłową obsługę twojego statku powietrznego

Ratujemy

Ratujemy cię w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznych

SKYBRO DIGITAL SKY

SkyBro Digital Sky

SkyBro jest niecertyfikowanym rozwiązaniem typu e-Conspicuity. Zbieramy i udostępniamy informację pochodzące od dobrowolnej i niezrzeszonej społeczności pilotów, pasjonatów lotnictwa oraz z systemów teleinformatycznych stacji naziemnych. Dobrowolność przekazywania informacji nie gwarantuje dokładności i kompletności, dlatego też w prezentowanej strukturze przestrzeni powietrznej mogą być nieuwidocznieni użytkownicy, a jej wykorzystanie inne niż prezentowane. Ze względu na lokalne uwarunkowania transmisji danych nie ma również gwarancji ciągłości przekazywanych informacji. SkyBro nie jest odpowiedzialne za zdarzenia powstałe w trakcie wykonywania operacji powietrznej. To użytkownik przestrzeni powietrznej jest odpowiedzialny za zachowanie separacji od jej innych użytkowników oraz dostosowanie się do sytuacji przedstawionych w AUP/UUP.
Niniejsze rozwiązanie nie może służyć do celów operacyjnych i do lotów w warunkach IMC.

Pokazujemy:

Ruch wszystkich użytkowników w przestrzeni powietrznej – samolotów, śmigłowców, szybowców, paralotni, lotni, motolotni, balonów i dronów

Ostrzeżenia o możliwości kolizji z wskazaniem odległości, wysokości i kursu kolizyjnego

Powstanie niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych – rotory, burze, mgły, opady atmosferyczne, oblodzenie

Obecność niezidentyfikowanych użytkowników w przestrzeni powietrznej

Zarezerwowane strefy wykonywania operacji powietrznych – loty paralotniowe za wyciągiem, skoki spadochronowe, zawody

Ruch statków powietrznych w okolicy lotniska oraz aktualny wykorzystywany pas startowy

Aktualnie wykorzystywane miejsca i kierunki startu zależne od aktualnego kierunku wiatru

Aktywność i trasy wykonane przez twoich przyjaciół

Informacje o wykonanych operacjach powietrznych

Możliwość wezwania pomocy – SAR

Możliwość wezwania twojego przyjaciela na miejsce twojego lądowania

Możliwość prezentacji aktualnych informacji o parametrach lotu podczas jego wykonywania – dla twojego instruktora

SKY BRO AIRCRAFT MANAGER

SkyBro Aircraft Manager

SkyBro Aircraft Manager to elektroniczny mechanik pokładowy dla samolotów towarzyszący w realizacji procedur normalnych i awaryjnych oraz wspomagający diagnostykę i predykcję awarii.

Dzięki połączeniu z elektroniczną awioniką samolotu (Dynon i Garmin) wykrywamy stan wykonywania operacji powietrznej i pomagamy w prawidłowym jej przebiegu nadzorując wykonanie procedur normalnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej pomagamy w szybkiej realizacji procedur awaryjnych i niedoprowadzeniu do przeciągnięcia. W zależności od sytuacji mówimy co pilot powinien zrobić, w celu wyjścia z sytuacji awaryjnej lub bezpiecznego lądowania.

Dzięki automatycznemu pobieraniu danych o parametrach pracy silnika (Rotax) oraz o parametrach lotu tworzymy logbook samolotu. Dzięki temu możemy prowadzić jego diagnostykę w czasie rzeczywistym zwracając uwagę pilotowi na możliwość powstania awarii. Jednocześnie tworzymy historię jego użytkowania i przedstawiamy wszystkie przekroczenia parametrów normlanych np.: przekroczenie obrotów silnika, temperatur, ciśnienia czy przeciążeń przy lądowaniu.

Przedstawianie aktualnego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez różnych użytkowników

Ochrona przed kolizją w powietrzu i na lotnisku

Przedstawienie aktualnej informacji o ruchu na lotniskach i miejscach startu

Uwidocznienie niebezpiecznych warunków atmosferycznych rotory, burze, mgły, opady atmosferyczne, oblodzenie

Przedstawienie aktualnych warunków do długich lotów termicznych – długiego szybowania

Budowanie społeczności z znajomymi, dzielenie się informacją i wspólne loty

Pomoc podczas wystąpienia sytuacji awaryjnych

Możliwość przeprowadzenia diagnostyki statku powietrznego

Prowadzenie szczegółowego Logbooka samolotu i potwierdzenia jego wysokiej wartości

Nasz team

Kim jesteśmy?

Sebastian Drąg

Co-Founder & CEO

Pilot samolotowy SEPL, pilot paralotniowy, inżynier, wizjoner pragnący uczynić lotnictwo GA bardziej bezpiecznym i przyjaznym dla użytkowników. Pracował również jako pracownik naukowy na Politechnice Krakowskiej. Absolwent studiów Executive MBA oraz Szkoły Liderów.

Paweł Skorupa

Co-Founder & CTO

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży IT. Poznał specyfikę takich ról jak .NET developer, software team leader, analityk biznesowy, project manager, product owner i scrum master. Absolwent Politechniki Śląskiej,  studiów Executive MBA (GFKM i UŚ), Szkoły Liderów oraz Cranfield University.

Barbara Drąg

CMO & CAO

Posiada wiedzę  i doświadczenie w projektowaniu oraz tworzeniu kampanii marketingowych nabytych w innych projektach StartUp’owych. Prowadziła również biuro organizacji pozarządowych. Absolwentka kierunku marketingu, studiowała na Uniwersytecie Jagielońskim oraz jest absolwentką Szkoły Liderów.

Nasz StartUp

Nasz StartUp

Nasz StartUp to pasjonaci lotnictwa i technologii informatycznych, z nieprzeciętnymi marzeniami i gotowością by je realizować. To piloci samolotowi, paralotniowi, operatorzy dronów, to praktycy w budowaniu efektywnych zespołów IT i metodologie Agile posiadający ponad 10 letnie doświadczenie. Founderzy to absolwencie politechnik, studiów MBA i rozszerzonych kursów przewodzenia – Szkoła Liderów. Zespół SkyMedia jest multidyscyplinarny. Nasze umiejętności i wiedza są komplementarne. Mamy na pokładzie ekspertów w takich dziedzinach jak UX/UI Design, DevOps i Cybersecurity. Kluczem jest dla nas zaawansowana znajomość platform chmurowych, a zwłaszcza AWS. Programiści backendu tworzyli projekty z setkami baz danych i mikroserwisów, zaś programiści frontendu znają na wylot najnowsze frameworki webowe, w tym React i Vue. Mamy szeroką wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania transponderów oraz statków powietrznych.